تبلیغات
حجاب و عفاف پایگاه تخصصی حجاب و عفاف - پاسخ مراجع تقلید در مورد مسائل شرعی حجاب
آیا حجاب از ضروریات دین است؟ حکم کسانی که به آن بی اعتنایی می کنند، چیست؟

آیت الله خامنه ای: اصل حجاب، ضروری دین محسوب است و بی اعتنایی به اصل حجاب و عدم رعایت آن معصیت و گناه است.
آیت الله صافی گلپایگانی: اصل وجوب حجاب فی الجمله از ضروریات اسلام است و منکر آن مرتد است ولی بی اعتنایی به آن با عدم انکار وجوب آن، فسق است.
آیت الله تبریزی: اصل حجاب برای زنان از ضروریات دین است و حکم کسانی که به آن بی اعتنایی نمایند حکم بی اعتنایی به سایر تکالیف دینی است.
آیت الله سیستانی: اصل حجاب از مسلّمات شریعت است و در قرآن آمده است ولی کسانی که توجه به وضوح آن ندارند، انکار آنها مستلزم انکار نبوت نیست و بی اعتنایی، عملی گناه است.
آیت الله مکارم شیرازی: آری حجاب از ضروریات دین است ولی انکار آن برای کسانی که از ضروری بودن آن آگاهی ندارند، موجب ارتداد نمی شود.
آیت الله بهجت(ره): بی اعتنایی به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است.

آیا بر زن لازم است خود را در مقابل بچه نابالغ بپوشاند؟

آیةاللَّه بهجت: اگر خوب و بد را می فهمد، بنابر احتیاط واجب باید بدن و موى خود را از او بپوشاند.
آیات عظام تبریزى و مكارم: خیر، لازم نیست ؛ ولى بهتر است، بدن و موى خود را از پسرى هم كه خوب و بد را مى‏ فهمد، بپوشاند.

اگر خوب و بد را مى‏فهمد و احتمال مى‏دهد كه نگاهش به بدن زن، موجب تحریك شهوتش شود ؛ بنابر احتیاط واجب، باید بدن و موى خود را از او بپوشاند.

پوشیدن جوراب نازک و بدن نما برای خانمها در بیرون از منزل و انظار نامحرمان چه صورتی دارد و بیرون گذاشتن موهای سر از چادر در مقنعه توسط خانمها در دید نامحرمان چگونه است؟....


آیت الله خامنه ای: پوشیدن بدن از نامحرمان بر زن واجب است و چنین جورابهایی برای حجاب شرعی واجب کفایت نمی کند و پوشیدن تمام موی سر در برابر نامحرمان واجب است.

آرایش زنان در خیابانها و بیرون گذاشتن مقداری از موها و پوشیدن جوراب بدن نما و لباسهای محرک چه صورتی دارد؟

حرام است.
آیت الله مکارم شیرازی: بدون شک جایز نیست.
جایز نیست.

در صورتی که زن می داند مرد نامحرم به قصد لذت به صورت و دستهای معمولی زینت نشده او نگاه می کند، در این فرض پوشاندن صورت و دستها لازم است یا خیر؟

آیت الله خامنه ای: در فرض مذکور باید حتی وجه و کفین خود را هم بپوشاند.
آیت الله بهجت(ره): پوشاندن دست و صورت مطلقاً بنا بر احتیاط لازم است.
آیت الله تبریزی: بلی در این صورت بنا بر احتیاط، پوشاندن لازم است.
آیت الله صافی گلپایگانی: دست و صورت بنا بر احتیاط واجب باید پوشیده شود(جامع الاحکام 2/165).
آیت الله فاضل لنکرانی(ره): بلی پوشاندن آن لازم است.

آیا پوشاندن زیر چانه و كف و روى پا، در مقابل نامحرم واجب است؟


آرى، باید آنها را از نامحرم بپوشاند.
آیةاللَّه مكارم: پوشاندن زیر چانه واجب است ؛ ولى پوشاندن كف و روى پا تا مچ، واجب نیست.
آیةاللَّه تبریزى: پوشاندن زیر چانه واجب است ؛ ولى پوشاندن كف و روى پا تا مچ بنابر احتیاط، واجب است.

پوشیدن مانتوهای کوتاه، تنگ و رنگارنگ با رنگهای روشن که جلب نظر نامحرم را می کند چه صورت دارد؟ متأسفانه در برخی شهرها آموزش و پرورش پوشیدن مانتوها با رنگ روشن را توصیه می کند.

آیت الله بهجت(ره): هر چه جلب نظر نامحرم کند، جایز نیست.
آیت الله صافی گلپایگانی: با فرض اینکه نظر نامحرم را جلب کند در مرآ و منظر نامحرم جایز نیست.
آیت الله تبریزی: چنانچه زن لباسی بپوشد که زینت حساب شود، باید آن لباس را هم از نامحرم بپوشاند.
آیت الله سیستانی: لازم است که آن را از نامحرم بپوشانند.
آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که تنگ و چسبان و زینتی نباشد و تمام بدن زن به جز گردی صورت و دستها تا مچ پوشیده باشد، اشکالی ندارد ولی چادر حجاب برتر است.


حضور زنان در کوچه و بازار، بدون وجود ضرورت و سر و کار داشتن بیش از حد با نامحرمان چگونه است؟

آیت الله فاضل لنکرانی(ره): مناسب نیست، بلکه در بعضی موارد جایز نیست.
آیت الله صافی گلپایگانی: خلاف سنن اسلامی و التزام به عفت و پرهیز از اختلاط با بیگانه است.
آیت الله تبریزی: مقتضای عفت آن است که از صحبت با نامحرم در غیر موارد حاجت پرهیز نماید و نیز در کوچه و بازار در صورتی که در معرض نگاه نامحرم باشد به غیر از مقدار حاجت و ضرورت مکث ننماید.
آیت الله بهجت(ره): جواز و عدم جواز، دائر مدار اشتمال بر حرام و عدم آن است.
آیت الله سیستانی: اگر با رعایت احکام شرع باشد اشکال ندارد اگر چه بهتر ترک است.
آیت الله مکارم شیرازی: در برخورد و گفتگو با نامحرمان به گفتگوهای عادی اکتفا کنند.

در مجالس عروسی و زنانه، زنان لباسهایی را می پوشند که نیمه عریان بوده و روز به روز هم این پوششها رقیق تر و نامناسب تر می گردد. پوشش این لباسها که غالباً الگوگیری از مدلهای غربی و کفار می باشد اگر تشبه به کفار محسوب شود، چه صورتی دارد؟

آیت الله مکارم شیرازی: این گونه پوششها از نظر شرعی اشکال دارد حتی اگر در مجالس زنان باشد.
آیت الله فاضل لنکرانی(ره): اگر عرفاً تشبه به کفار باشد حرام است و الا مناسب نیست که زنان حتی در بین خود از این لباسها که باعث از بین رفتن حیا می شود، استفاده کنند.
آیت الله سبحانی: هر گاه مایه فساد و یا ترویج فساد است خودداری کند. توصیه این است که انسان از غربزدگی به جایی نمی رسد و پوشیدن لباس غربیان مایه ترقی نیست، سبب ترقی، علم و ایمان است.
آیت الله نوری همدانی: تقلید از غرب کار صحیحی نیست و بر زنان لازم است مسئله پوشش اسلامی را کاملاً رعایت نموده و خود را از نامحرم حفظ نمایند.

آرایش زنانه توسط مردان مثل زیر ابرو برداشتن یا بند انداختن صورت و امثال آن چه صورت دارد و کسب درآمد از این راه چگونه است؟

آیت الله فاضل لنکرانی(ره): اگر عرفا آرایش جنس مخالف تلقی شود جایز نیست و درآمد آن هم جایز نیست.
آیت الله صافی گلپایگانی: جایز نیست و اجرتش نیز حرام است.
آیت الله مکارم شیرازی: همه اینها حرام است.
آیت الله تبریزی: آرایش زن توسط مرد حرام است و اگر مرد خودش را همانند زنان بیاراید، باید بداند که از اموری که به فساد جامعه و دعوت به گناه و پستی مؤمن و احیاناً مَعرَضیَّت انجام کبائر یا عمل برخلاف احتیاط واجب می انجامد، باید پرهیز شود و درآمد آن کار حلال نیست.
آیت الله بهجت(ره): تشّبه مرد به زن جایز نیست و درآمد آن هم به حکم آن است.
آیت الله سیستانی: جایز نیست.

آرایش سر و صورت توسط مردان با الگوگیری از مدلهای غربی و ماهواره ای چه صورتی دارد و کسب درآمد آرایشگران از این راه چگونه است؟

آیت الله مکارم شیرازی: این گونه کارها از نظر شرعی خالی از اشکال نیست.
آیت الله فاضل لنکرانی(ره): اگر عرفاً تشبّه به کفار باشد یا مفسده دیگری بر آن مترتب شود جایز نیست.
آیت الله سبحانی: هر گاه عنوان تشبّه به کافران پیدا کند حرام است.
آیت الله نوری همدانی: تشبّه به آنان کار صحیحی نیست، مسلمانان نباید از غرب تقلید کنند.

امروز حرکت خزنده ای بر علیه چادر که یک حجاب ملی و سنتی است آغاز شده است، خواهشمندیم نظر مبارک را در این مورد مرقوم فرمایید.

آیت الله فاضل لنکرانی(ره): سزاوار است خانمها از چادر استفاده کنند چون چادر در کشور اسلامی ایران از مظاهر و شعائر اسلام می باشد و با حفظ این شعار سعی کنند بانوان محترم حرکت مورد سئوال را خنثی کنند.
آیت الله صافی گلپایگانی: چادر بهترین پوشش برای خانمها است، چون تمامی مفاتن بدن را می پوشاند. خانمهای مسلمان باید آداب و سنن اسلامی را در لباس پوشیدن مراعات کنند و از تجدد گرایی مضر پرهیز کنند.
آیت الله بهجت(ره): چادر حجاب پسندیده است.
آیت الله سیستانی: چادر حجاب بهتر است و سزاوار نیست زنهای مؤمن بدون چادر خارج شوند.
آیت الله مکارم شیرازی: حجاب یکی از قوانین مسلّم اسلام است و اساس آن، پوشاندن بدن و موها غیر از صورت و دستها تا مچ است ولی بی شک، چادر حجاب برتر است.
آیت الله تبریزی: پوشیدن بدن بر زن واجب و بهترین نوع پوشش واجب، همان چادر مشکی است که زنهای مؤمنه خود را با آن می پوشانند.

منابع:
حجاب‎شناسی (چالش‎ها و كاوش‎های جدید)، حسین مهدی‎زاده، مركز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزهی علمیه(1381)
سایت خبری تابناک
توضیح‏ المسائل مراجع، م 2435، وحید، توضیح‏المسائل، م 2444 ؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 2431.
بهجت، توضیح‏المسائل، م‏1937.
توضیح‏المسائل مراجع، م 2435
سیستانى، Sistani.org، (حجاب )، س‏3 ؛ تبریزى، صراطالنجاة، ج‏1، س‏878 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏1706
دفتر: امام، بهجت، نورى
، مکارم
تبریزى، صراطالنجاة، ج 5، س 1275 و استفتاءات، س 1614.

گردآوری و ویرایش: سامان سوهانیان
پایگاه تخصصی حجاب و عفاف

نوع مطلب : پاسخ به مسائل شرعی حجاب، 
برچسب ها : پاسخ مراجع تقلید، مسائل شرعی حجاب، پایگاه تخصصی حجاب و عفاف، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله خامنه ای، آیةاللَّه بهجت، آیات عظام تبریزى و سیستانی،


سایر موضوعات
انتخاب زبان وبلاگ
العربی English l French l

امروز :
طراح قالب و مدیر وبلاگ
سامان سوهانیان

شماره تماس: 09361861996

پایگاه تخصصی حجاب و عفاف
عضویت در خبرنامه
نام و ایمیل خود را وارد نمایید:
با عضویت در خبرنامه پایگاه تخصصی عفاف و حجاب از به روز رسانی های ما مطلع شوید و بیشتر با ما در ارتباط باشید
جنبش های وبلاگی
نظرسنجی
بهترین راه حل مسئله ی بدحجابی را چه می دانید؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
لوگوهای وبلاگ
با قرار دادن لوگوی ما در سایت یا وبلاگ خود از ما حمایت کنید