تبلیغات
حجاب و عفاف پایگاه تخصصی حجاب و عفاف - استفتائات حجاب با توجه به اندیشه ها و فتواهای امام خمینی (ره)
استفتائات حجاب امام خمینی

شاید بتوان حجاب و مساله پوشش زنان را یکی از مهمترین چالش های اجتماعی ایران معاصر قلمداد کرد نظام پهلوی با اجباری کردن کشف حجاب، جامعه را به التهاب و واکنش اعتراضی کشاند و در نظام جمهوری اسلامی نیز، برخی ها برخلاف اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی،  رفتارها  و تصمیمات اشتباهی اتخاذ کردند که در نهایت به نارضایتی بخشی از جامعه منجر شد. سایت جماران با
بازکاوی اندیشه های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به استفتائات در مورد حجاب و عفاف پاسخ داده است. آنچه در ذیل می آید، فتواهای امام خمینی درباره نحوه پوشش زنان و حدود آن است:

سوال: باز بودن گردى صورت و دست زن تا مچ در برابر نامحرم چه صورت دارد؟

جواب‏: در صورت عدم مفسده مانع ندارد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا واجب است که زن وجه و کفّین خود را بپوشاند؟

ج‏واب: واجب نیست مگر در صورت مفسده. پوشاندنش خوب است.
 
-----------------------------------------------------------------------------

سوال: در هر یک از این صور اگر با عدم رضایت شوهر رو به رو شود؛ مثلا شوهر بگوید من راضى نیستم که صورت خودت را بپوشانى چه صورت دارد؟

ج‏واب‏: مرد حقّ ندارد در این جهت زن را تکلیف کند.

-----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا واجب است زن چادر به سر کند؟ و اگر واجب نیست آیا اولویّت دارد؟

ج‏واب‏: با مراعات حجاب اسلامى پوشیدن چادر لازم نیست اگر چه بهتر است.

 -----------------------------------------------------------------------------
......
سوال: آیا حجاب اسلامى جدید (روپوش گشاد و شلوار و مقنعه یا روسرى) درست است یا خیر؟ با توجّه به اینکه بعضى از خانمها هم از چادر استفاده مى‏کنند و هم از حجاب اسلامى.

ج‏واب‏: اگر مقدار لازم را بپوشاند و موجب جلب توجّه و مفسده نشود مانع ندارد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: از قدیم در مساجد موقع نماز خواندن و روضه و موعظه پرده بین زن و مرد بوده و روحانیون و ائمّه جماعات هم چنین توصیه مى‏ کردند، ولى اکنون بعضى از اساتید دانشگاه و سخنرانانى که در بعضى از مساجد و مجالس سخنرانى مى‏ کنند مى‏ گویند اصلا پرده و دیوار قرار دادن بین زن و مرد در اسلام نبوده و نباید باشد. آیا باید در مساجد (در حال نماز و یا روضه خواندن و موعظه کردن) پرده بین زن و مرد باشد یا نه؟

ج‏واب: در صورتى که مفسده ‏اى نیست پرده لزوم ندارد، بلى در «نماز» احتیاط مستحبّ آن است که زن عقب‏تر از مرد باشد مگر در صورتى که بین آنها حائلى مثل پرده باشد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: چرا زن باید با حجاب نماز بخواند؟

ج‏واب‏: تکلیف الهى است.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا پیدا بودن چانه خانمها در عکس با أحکام اسلام منافات دارد؟

ج‏واب: مانع ندارد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: با توجّه به پیروزى انقلاب اسلامى و شکل حجاب رائج میان زنان آیا حضرت امام حجاب را خارج از شکل چادر به صورت لباس گشاد و روسرى قبول دارند یا نه؟

ج‏واب: در حجاب واجب براى زن لباس خاصّى معتبر نیست، به هر نحو و با هر گونه لباس که خود را از دید نا محرم بپوشاند کفایت مى‏ کند، و پوشاندن وجه و کفّین واجب نیست.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال : آیا مرد مى ‏تواند سینه و بدن خود را جلو زن نامحرم باز بگذارد؟

ج‏واب‏: بر مرد واجب نیست غیر عورتین را بپوشاند. اگر چه در موردى که مى ‏داند اگر بدنش برهنه باشد زنها عمدا نگاه مى‏ کنند احوط استحبابى آن است که خود را بپوشاند.
 
-----------------------------------------------------------------------------

سوال: اگر از زنى همسرش عکس بگیرد به صورتى که رعایت حجاب نشده باشد، آیا با توجّه به اینکه براى چاپ و ظهور باید به عکاسى برده شود و نامحرم آن را رؤیت مى ‏کند اشکالى مترتّب مى‏ شود؟

ج‏واب‏: اگر ظاهر کننده زن را نمى‏ شناسد و مفسده ندارد اشکال ندارد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا حجاب متداول در مدارس و ادارات (مقنعه و روپوش بلند) کامل است یا نه؟

ج‏واب‏: اگر مقدار واجب را مى‏ پوشاند مانع ندارد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا کافى است در سر کلاس دبیر مرد و یا در حیاط مدرسه که خدمتکار مرد دارد مقنعه و روپوش گشاد بپوشم؟ یا روى آنها چادر هم بر سر نمایم؟

ج‏واب‏: اگر مقدار لازم پوشیده شود و کیفیّت لباس جلب نظر نامحرم نکند مانع ندارد، و پوشیدن چادر بهتر است.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: گناه و کیفر زنى که موى سرش بیرون و معلوم باشد چیست؟

ج‏واب‏: حجاب از نامحرم واجب است، و کسى که دانسته تخلّف مى ‏کند باید او را نهى از منکر نمایند.

-----------------------------------------------------------------------------

سوال: اگر براى زیبائى چهره، بینى خود و یا عضو دیگر بدن را عمل جرّاحى کنند از جهت لمس نامحرم و آزار رسیدن به بدن چه حکمى دارد؟

جواب: اگر نامحرم جرّاحى مى ‏کند جائز نیست.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا حجاب از ضروریّات اسلام است؟ منکر آن و کسانى که به این دستور الهى مخصوصا در جامعه اسلامى بى‏ اعتنائى مى‏ کنند، چه حکمى دارند؟

ج‏واب‏: اصل حکم حجاب از ضروریّات است. و منکر آن حکم منکر ضرورى را دارد، و منکر ضرورى محکوم به کفر است، مگر اینکه معلوم باشد که منکر خدا یا رسول نیست.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: استفاده از جورابهاى ضخیم با دامن و چادر در بیرون منزل چگونه است؟ و همینطور لباسهاى رنگارنگ یا رنگهاى شاد با چادر در بیرون منزل؟

ج‏واب‏:  مانع ندارد، مگر آن که به نحوى باشد که جلب نظر کند و موجب مفسده شود.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: خواهرى علاقه‏مند به حجاب است، ولى پدر و مادرش (که در ظاهر مسلمان هستند ولى در عمل مخالف) با حجاب دختر مخالفت مى‏ کنند، و در صورت «پوشش» به او انواع تهمتها و بر چسبها مى‏ زنند. حکم خداوند در این مورد چیست؟

ج‏واب‏:  در رعایت حجاب واجب رضایت پدر و مادر معتبر نیست، و اگر او را أمر مى‏ کنند که حجاب نداشته باشد دستور آنها را مخالفت کند و حجاب را مراعات نماید.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: با توجّه به اینکه وجه و کفین مستثنى است اگر احتمال بدهد که أجنبىّ به او تعمّدا نگاه مى ‏کند آیا پوشانیدن وجه و کفّین هم لازم مى ‏شود؟

ج‏واب: لازم نمى ‏شود، مگر در صورت فساد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا زن مسلمان باید خود را در برابر زن غیر مسلمان بپوشاند؟ حدود این پوشش چقدر است؟

ج‏واب‏: پوشاندن بهتر است، و منظور پوشاندن مواضعى است که پوشاندن آن در برابر زن مسلمان لازم نیست.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: استثناى دست و قرص صورت از حجاب بانوان و جواز نگاه بدون ریبه و مفسده، با آرایش است یا ساده؟ و آیا زینتهائى مانند انگشتر جائز است اظهار شود؟ و اگر صورت آرایش شده باشد پوشاندن واجب است یا خیر؟

ج‏واب‏: اگر در صورت آرایش موجود باشد باید پوشانده شود، و بر مرد أجنبىّ نیز نگاه کردن جائز نیست و همچنین در کفّین اگر داراى زینت و لو مثل انگشتر باشد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا صلاح است براى زنها تمام گردى صورت (چه إصلاح کرده و چه إصلاح نکرده) نمایان باشد؟

ج‏واب‏:  در صورت نداشتن مفسده مانع ندارد، ولى نباید با زینت باشد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: حدیثى را دیدم که نوشته بود: سه طائفه‏ اند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمى ‏گوید: یکى از آنان کسانى هستند که موى صورت خود را مى‏ کنند. آیا منظور از این حدیث فقط مردان هستند یا این که شامل زنان هم مى ‏شود؟ و با توجّه به این که یکى از آرایشهاى زنان برداشتن موى صورت است آیا این کار اشکال دارد؟

ج‏واب‏:  آرایش به نحو مزبور حرام نیست، مگر آن که فساد داشته باشد.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: جلساتى که با حضور برادران و خواهران صورت مى‏ گیرد، آیا باید حائلى به صورت پرده و امثال آن در بین آنان باشد یا نه؟

ج‏واب: لازم نیست.

-----------------------------------------------------------------------------

سوال: آیا حلقه ازدواج جزء زینت آلات به حساب مى ‏آید یا نه؟

ج‏واب‏:  اظهار آن جائز نیست.

 -----------------------------------------------------------------------------

سوال: آرایش کردن زن در مجلس زنانه چگونه است؟

ج‏واب:  اگر مفسده نداشته باشد اشکال ندارد.منبع: استفتاءات، ج‏3، صص 247 الی 253

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماراننوع مطلب : پاسخ به مسائل شرعی حجاب، 
برچسب ها : امام خمینی، استفتائات امام خمینی، پاسخ به مسائل شرعی حجاب، حجاب و عفاف، پوشش زنان،


سایر موضوعات
انتخاب زبان وبلاگ
العربی English l French l

امروز :
طراح قالب و مدیر وبلاگ
سامان سوهانیان

شماره تماس: 09361861996

پایگاه تخصصی حجاب و عفاف
عضویت در خبرنامه
نام و ایمیل خود را وارد نمایید:
با عضویت در خبرنامه پایگاه تخصصی عفاف و حجاب از به روز رسانی های ما مطلع شوید و بیشتر با ما در ارتباط باشید
جنبش های وبلاگی
نظرسنجی
بهترین راه حل مسئله ی بدحجابی را چه می دانید؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
لوگوهای وبلاگ
با قرار دادن لوگوی ما در سایت یا وبلاگ خود از ما حمایت کنید