متن كامل قانون راهكارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب كه در 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید به شرح زیر می باشد:

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای فرهنگ عمومی
 
به استناد مصوبه جلسه 566 مورخ 4/5/84 و تصمیم جلسه 589 مورخ 14/6/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حكم جنابعالی به سمت مسول پیگیری و نظارت بر امر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب منصوب می‌شوید . كلیه دستگاه‌های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه ، موظفند بر اساس راه‌كارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب جلسه 427 مورخ 13/10/84 شورای فرهنگ عمومی با تشكیل ستاد ویژه به ریاست یكی از معاونین خود نسبت به تدوین و تصویب آیین نامه‌ها و شیوة نامه‌های اجرایی و نیزراه‌كارهای مرتبط با دستگاه متبوع اقدام كرده و ضمن هدایت و نظارت بر آن گزارش عملكرد خود را هر سه ماه یكبار به شورای فرهنگ عمومی ارسال نمایند . لازم است جناب‌عالی نیز هر شش ماه یكبار گزارش اقدامات دستگاه‌ها را پس از جمع‌بندی به اینجانب و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه نمایید .

گزارش فوق باید حاوی حسن عمل یا ضعف مجریان در خصوص مصوبات مذكور و دیگر مصوبات شورای فرهنگ عمومی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد .توفیق جناب‌عالی را در انجام امور محوله از خداوند متعال خواستارم .

                               محمود احمدی‌نژاد 

                            رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی
 

مقدمه:

«حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی - اسلامی است كه پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

حجاب و عفاف پدیده مذهبی - ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

بدیهی است كه در كنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی كردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است بدون شك رسیدن به این هدف نیازمند مشاركت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.....
سیاست‌ها و راهكارها

1- در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی كشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.

2- ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری كشور.
 
3- نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی و عمومی و نظارت و تأكید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم‌های اسلامی و حضور ساده و بی‌آرایش در محیط كار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان.
 
4- تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم كردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ده.

5- ایجاد مراكز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل‌های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه بین افراد.

6- وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.

7- گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.

8- اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.

9- رعایت حجاب و حفظ شئون اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حكومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.

10- رفع اشكالات قانونی در نحوه تولید،‌ توزیع و عرضه پوشاك داخلی و خارجی.
 
11- پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و ارائه گزارش‌های منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس كمیته).

12- ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهكارهای مناسب توسط كمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.
 
13- نظارت و ارزیابی عملكرد رسانه‌ها - خصوصاً صدا و سیما - در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.

14- احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منكر» درمورد حجاب و عفاف.

15- فراهم كردن زمینه‌های لازم برای تهیه كتب، نشریات و تولیدات علمی - فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.

16- انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و كارگزارانی كه در محیط كار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌كنند.

وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1- هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی همانند: روزنامه‌ها، مجلات و محصولات سمعی و بصری، نمایش‌ها و ... برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.

2- حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی - هنری همانند تسریع در صدور مجوز،‌ ارایه یارانه و تشویق تولید كنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی كه راهكارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه می‌كنند.

3- جلوگیری از انتشار و تبلیغ كالاهای فرهنگی كه با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند (كتاب، فیلم، نشریات، تئاتر و ...)
 
4- ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و كالاهای فرهنگی.

5- هماهنگی و همكاری با رسانه‌های جمعی برای ایجاد حساسیت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.

6- تولید سمفونی و آثار موسیقایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب.

7- برگزاری جشنواره‌های فرهنگی - هنری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای رواج فرهنگ عفاف و حجاب.

8- استفاده از ظرفیت سازمان‌های فرهنگی غیر دولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.

9- نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.

10- تبیین و تحلیل ریشه‌های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب - به ویژه برای نسل جوان - از طریق تولیدات ملی، برگزاری نشست‌های فكری - فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن.

11- نظارت بر تشكل‌های هنری - مردمی، نمایشگاه‌های هنری و محافل هنری عمومی مانند: كنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها در جهت رعایت عفاف و حجاب.

12- اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات».

13- به عضویت پذیرفتن خانم‌های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیئت‌های نظارت بر بازبینی فیلم، كتاب و .....

14- تهیه فیلم‌های سینمایی در مورد تاریخچه‌ كشف حجاب در ایران و بررسی علل و عوامل آن.

15- استفاده مناسب از لباس‌های اسلامی - ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و استفاده نكردن از این پوشش توسط شخصیت‌های منفی و منفور در فیلم‌ها.
 
16- ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات.

17- نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی - اخلاقی سالن‌های سینما و مراكز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

18- حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاك اسلامی و سعی در جهانی كردن این نشریات از طریق اینترنت.

19- ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی - اسلامی در بین ایرانیان مقیم خارج از كشور به وسیله رایزنی‌های فرهنگی در سفارتخانه‌های ج.اسلامی.ایران در سراسر دنیا ( با همكاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

20- همكاری و هماهنگی درجهت اعزام گروه‌های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی - ملی برای سایر ملل- خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از كشور - (با همكاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

21- توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی - اسلامی و ملی بین سفارتخانه‌های كشورهای اسلامی در ایران ( با همكاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).

وزارت بازرگانی

1- حمایت عملی از طراحان و تولید كنندگان پوشاك‌های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.

2- نظارت مستمر و مؤثر بر عملكرد واحدهای تولیدی پوشاك از طریق سازمان‌های مربوطه.

3- حمایت كامل - حتی یارانه‌ای - از واحدهای تولیدی پارچه‌های چادری.

4- كنترل اماكن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و ...) از نظر پوشش و بدحجابی.

5- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس دست دوم خارجی در كشور.

6- اجرای شیوه‌نامه و ملزم ساختن، واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری (Brand) بر روی پوشاك تولید شده در داخل.
 
7- اطلاع رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی،‌ توزیعی، آرایشگاه‌ها، دستگاه‌های عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.

8- حمایت‌های همه جانبه از برگزاری جشنواره‌های ادواری و نمایشگاه‌های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسلامی و معرفی واحدهای نمونه در سطح كشور و خارج از كشور.

9- پیشنهاد قوانین مشخص در مدت 3 ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاك و نحوه برخورد با متخلفان واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.

10- اهتمام برای اجرای مناسب تر مقررات درچیدمان آرایش / تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانكن‌ها جهت حفظ عفت عمومی.
 
11- نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته‌بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری كالا.

12- تهیه احكام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.


13- برگزاری نمایشگاه‌های لباس - ملی و مذهبی - جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولیدكنندگان و مصرف كنندگان.

سازمان صدا و سیما

1- اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه سازی و جذاب نمودن آن.

2- تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهره‌وری آن از طریق تولید برنامه‌های مختلف.

3- فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های كارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و ...

4- تبیین و‌ آموزش احكام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.

5- به تصویر كشیدن ابعاد شخصیت‌های الهی اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ سازی و گسترش ارزش‌های اسلامی به صورت جذاب.

6- ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه‌های تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحكام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.

7- به تصویر كشیدن چهره بانوان محجبه كشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری،‌ اجتماعی و سیاسی از طریق برنامه‌های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان.

8- تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه كشف حجاب در ایران به عنوان یك حركت سیاسی با هدف تخریب بنیان‌های فكری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.

9- آموزش و ترویج احكام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقه‌ای)‌ در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران.

10- به تصویر كشیدن زنان تحصیلكرده،‌ ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلم‌ها و مجموعه‌های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصیت‌‌های عامه و كم‌سواد.

11- نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه‌تر آنان به عفاف و حجاب.
 
12- نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی.

13- انجام تمهیدات لازم برای كاهش تأثیرات منفی سریال‌ها و فیلم‌های خارجی متضاد با فرهنگ اسلامی از طریق نقد و بررسی فیلم‌ها و سریال‌ها.

14- معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول كنكور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و .. از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی.

15- انعكاس موفقیت‌های جوانان - خصوصاً دختران - در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.

16- تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه‌های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش».

17- آشنا كردن خانواده‌ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج كم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.
 
18- بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بر اساس ملاك‌های حجاب و عفاف.

19- تهیه برنامه‌های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای كودكان و استفاده از قهرمان‌های عروسكی مطرح در كارتون‌ها و برنامه‌های كودك نظیر (علی كوچولو، كلاه قرمزی و ... در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همكاری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان)

20- تهیه برنامه‌های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده‌های اخیر در آن جوامع.

21- نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف گرایی و تجمل پرستی به عنوان عوامل ترویج بی مبالاتی اخلاقی و سرق آن به سوی تبلیغات و آگهی‌ها فرهنگی و اخلاقی.

22- تدوین سیاست‌های روش و مشخص در مورد سبك لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و ... در برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تاثیر و ... با محوریت عفاف و حجاب.

23 - اطلاع رسانی مناسب و دقیق به خانواده‌ها در مورد علل آسیب‌های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان بی سرپرست، كودكان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این آسیب‌ها.

24- انعكاس عواقب منفی استفاده از فیلم‌ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه‌های منحرف بر زندگی فردی - اجتماعی از طریق برنامه‌های مناسب به صورت طبیعی و غیر عمدی.

25- نشان دادن اثرات منفی تاثیر فرهنگ مبتذل و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.
 
26- بیان آیات و روایات و توصیه‌های دینی در مورد مسئولیت مشترك زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.

27 اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی كه در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌كنند.

28- ترغیب و تشویق تولید كنندگان آثار فرهنگی كه راهكارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند.

29- تجلیل از هنرمندان و فرهنگسازان متعهد كه در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر هستند.

30 - افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنتگی عفاف و حجاب.

31- سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تاثیر گذار در موضوع حجاب.

نیروی انتظامی

1- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاك‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.
 
2 - اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.

3 - همكاری با سازمان‌های ذیربط در فضا سازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیر‌های منتهی به كوهستان‌ها و تفرجگاه‌های كوهستانی و سایر اماكن عمومی و تفریحی.

4 - الزام اتحادیه‌ها، سندیكاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.

5 - تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماكن عمومی شهر.

6 - پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.

7 - برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و ....

8- نظارت و كنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماكن تفریحی و عمومی نظیر پارك‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماكن ورزشی، كوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و ... (با مشاركت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).

9- اهتمام بیشتر به آگاه‌سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغ (با مشاركت دستگاه‌های ذیربط).

10- ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیر مجاز و نمایش لباس‌هایی كه موجب بی عفتی و بدحجابی می‌شوند.

11- كنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسكونی، برج‌ها و شهرك‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماكن.

12 - توجه و نظارت بر مراكز خطرناك، ویژه و آلوده و اولویت‌‌ دادن به این برنامه‌ها و مراكز حساس و سلب ابتكار عمل از آن در نفی امنیت اجتماعی زنان.

13- اولویت در بكارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراكز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.

14 - لزوم برگزار كنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسلامی و كنترل افراد شركت كننده در آن و برخورد جدی با مراكز غیر قانونی و فاقد مجوز.

15 - الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و كنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.
 
16- نظارت مستمر بر اماكن تجاری عمومی شامل فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسكونی، نمایشگاه‌ها و ... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماكن در رفع بدحجابی (با همكاری دستگاه‌های ذیربط).

17- آموزش، ساماندهی و بكارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.

18- كسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هر گونه كنسرت یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.

19- توقیف خودروهای دولتی كه سرنشینان آن شئون اسلامی را رعایت نمی‌كنند.

20- اعلام نظر در خصوص فعالیت‌ یا عدم فعالیت بخش‌هایی كه می‌تواند موجب ترویج فساد شوند.

21- جلوگیری از فعالیت‌ واحدهای صنفی متخلف كه باعث مخدوش كردن عفت عمومی می‌شوند.

سازمان ملی جوانان

1- طراحی شیوه‌های كارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه‌های مرتبط با جوانان

2- ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشكل‌های غیر دولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه.

3- حمایت از سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی كه در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌كنند.

4- تبیین و معرفی شیوه‌ها و راهكارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاك جوانان و اهمیت زدایی از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه‌ای برای ارتباط.

5 - تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تاثیر فرهنگ فاسد و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان (با همكاری دستگاه‌های ذیربط).

6- مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف متناسب با علایق جوانان و ارزش‌های جامعه.

7- برنامه‌ریزی در مورد بهینه سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامه‌ها به تفكیك دختران و پسران.

8 - در نظر گرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش‌های ملی جوانان و ارائه گزارش‌های آن به دستگاه‌های مرتبط.

9 - انجام پژوهش‌های كاربردی در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش‌های انجام شد.

10- انجام تحقیقات كاربردی در خصوص علل اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه‌های ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه.

11- آسیب شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه‌های مصوب مربوط و ارائه راهكارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص.

12- ایجاد مراكز مشاوره‌ای محلی - با كادر مجرب - جهت اطلاع رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مكاتبه‌ای.

13- برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

14 - تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه پوشش.
نوع مطلب : قوانین حجاب، 
برچسب ها :


سایر موضوعات
انتخاب زبان وبلاگ
العربی English l French l

امروز :
طراح قالب و مدیر وبلاگ
سامان سوهانیان

شماره تماس: 09361861996

پایگاه تخصصی حجاب و عفاف
عضویت در خبرنامه
نام و ایمیل خود را وارد نمایید:
با عضویت در خبرنامه پایگاه تخصصی عفاف و حجاب از به روز رسانی های ما مطلع شوید و بیشتر با ما در ارتباط باشید
جنبش های وبلاگی
نظرسنجی
بهترین راه حل مسئله ی بدحجابی را چه می دانید؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
لوگوهای وبلاگ
با قرار دادن لوگوی ما در سایت یا وبلاگ خود از ما حمایت کنید

   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic