تبلیغات
حجاب و عفاف پایگاه تخصصی حجاب و عفاف - پاسخ مراجه تقلید به مسائل شرعی حجاب
پوشیدن مانتوهای تنگ و كوتاه توسط زنان كه حجم بدن آنها پیداست، از نظر شرعی چه صورتی دارد؟
 

اگر موجب جلب توجه نامحرم یا باعث فساد و ارتكاب حرام گردد جایز نیست. (رهبر معظم انقلاب)
پوشیدن مانتو به نحو متعارف امروز كافی نیست علاوه بر اینكه مانتو مفاتن بدن و برجستگیهای آن را نمی پوشاند و در انظار اجانب مَعرَضیَّت برای فساد دارد و صورت و دست هم پوشیده نمی شود و بهترین پوشش چادر است كه تمام مفاتن بدن را از نظر نامحرمان حفظ می كند. (آیت الله گلپایگانی)
پوشاندن آن از نامحرم لازم است. (آیت الله سیستانی)
حجم بدن زن باید پوشیده باشد. (آیت الله سبحانی)

در صورتی كه زن می داند مرد نامحرم به قصد لذت به صورت و دستهای معمولی زینت نشده او نگاه می كند، در این فرض پوشاندن صورت و دستها لازم است یا خیر؟
 

در فرض مذكور باید حتی وجه و كفین خود را هم بپوشاند. (رهبر معظم انقلاب)
دست و صورت بنا بر احتیاط واجب باید پوشیده شود (آیت الله گلپایگانی)

طلای سفید برای مردان چه حكمی دارد؟

همه مراجع:

اگر از جنس طلا باشد جایز نیست؛ هر چند به رنگ سفید باشد.

پوشیدن جوراب نازك برای خانمها در مقابل نامحرم چه صورتی دارد؟ آیا با پای بدون جوراب، حضور در مقابل نامحرم جایز است؟ . . . .

جوراب نازك اگر به گونه ای باشد كه جوراب محسوب نمی شود، حضور با چنین جورابی در حضور نامحرم جایز نیست. (رهبر معظم انقلاب)

هیچ یك از دو مورد جایز نیست. (آیت الله گلپایگانی)

جایز نیست. (آیت الله سیستانی)
الف: اگر به قدری نازك باشد كه پای آنها معلوم باشد برای پوشیدن كافی نیست.ب: سزاوار است كف و روی پای خود را نیز بپوشاند. (آیت الله مکارم شیرازی)


رعایت حجاب در برابر معلولین ذهنی در موارد ذیل در مراکزی که همه کارکنان زن می باشند چه حکمی دارد؟-معلولین ذهنی متوسط-معلولین ذهنی شدید-معلولین ذهنی خیلی شدید

اگر معلولیت به قدری است که قادر به درک مسائل نیست رعایت حجاب لزومی ندارد و در غیر این صورت لازمست رعایت کنند.

اگر به حدی برسند که مکلف نباشند مثل معلول ذهنی خیلی شدید، حفظ حجاب لازم نیست. (آیت الله سیستانی)

چنانچه مضر به حالش باشد جایز نیست. (آیت الله گلپایگانی)
چنانچه دارای شعور و تشخیص باشند باید حجاب رعایت شود (آیت الله نوری همدانی)

عده ای همراه با تبلیغات فرهنگی دشمن در روزنامه ها و سخنرانی هایشان می گویند چادر مشكی برای بانوان مكروه است و باید پوشش جدید مانند مانتو و كت و دامن با رنگهای متنوع جایگزین چادر مشكی شود؛ آیا چنین حرف و اقدامی صحیح است یا خیر؟


این صحبت صحیح نیست و بهترین حجاب پوشش چادر است و چادر سیاه هم بی اشكال است و كراهت ندارد. (رهبر معظم انقلاب)

نظر مذكور صحیح نیست و مفاسد بسیار دارد. متأسفانه در این زمان عده ای اصرار بر آشكار شدن مفاتن زن و خروج او از ستر و عفاف كه حفاظ شخصیت و ارزش و متانت اوست، دارند؛ مع الاسف می خواهند این امر را اسلامی جلوه دهند، در حالی كه اسلامی نیست. (آیت الله گلپایگانی)
با توجه به اینكه در حال حاضر رنگ مشكی برای حفظ پوشش زنان بهتر است، كراهت آن ثابت نیست. (آیت الله مکارم شیرازی)

اگر مردی همسرش را به حجاب اسلامی ملزم نكند آیا فاسق محسوب می شود؟
 
فی نفسه موجب فسق نیست. (رهبر معظم انقلاب)
اگر در این خصوص بی تفاوت باشد فاسق است. (آیت الله گلپایگانی)
صرف عدم الزام موجب فسق نیست. (آیت الله سیستانی)
واجب است امر به معروف و نهی از منكر را در این زمینه عمل كند. (آیت الله مکارم شیرازی)


 آیا رنگ كردن ابرو زینت بوده و پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟
 
(آیت الله وحید خراسانی)
اگر زینت محسوب شود، پوشاندن آن از نامحرم واجب است.     

پوشاندن آن از نامحرم واجب است.

جزء زینت ممنوع محسوب نمی شود و پوشاندن آن از نامحرم واجب نیست.

 
آیا رقصیدن زن برای شوهرش یا مرد برای همسرش جایز است؟
 

  آری، رقص زن یرای شوهر و بر عكس آن جایز است.
بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر برای یكدیگر جایز نیست. (آیت الله بحجت)

تنها رقص زن برای شوهر جایز است.

تبصره:
1. فرض مسئله جایی است كه زن و شوهر برای یكدیگر در خلوت برقصند و كس دیگری نباشد و نیز حرام دیگری مرتكب نشوند(مانند گوش دادن به موسیقی حرام و مانند آن)
2. كسانیكه فرموده اند رقص مرد برای همسرش جایز است متذكر شده اند كه هرچند این كار حرام نیست ولی برای مومن سزاوار است از آن اجتناب كند.

اختلاط دختران و پسران در برخی مراكز آموزشی مانند دانشگاه‌ها و عدم نظارت جدی بر این مراكز، ضمن ایجاد زمینه‌های گناه و خودآرایی، موجب ركود علمی و ایجاد رقابت‌های ناسالم و حركات غیر اخلاقی شده، به طوری كه بسیاری از خانواده‌ها و دانشجویان از وضعیت موجود رنج می برند. حکم چیست؟
 
هر كس باید بر طبق مقررات به وظایف شرعی و قانونی خود، از جمله امر به معروف و نهی از منكر اقدام كند. (رهبر معظم انقلاب)

واضح است كه باید از اختلاط پیش‌گیری كنند.

واضح است كه اختلاط مذكور حرام است و علاوه بر آن مفاسد و تبعات سوء بسیار بر آن مترتب است و متاسفانه در اثر بی توجهی مسئولان روز به روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود؛ البته جدا كردن كلاس‌های دختران و پسران كار لازمی است، چون معلوم است كه اختلاط بین نامحرم مفسده زیاد دارد، به‌طور كلی ورود زن بدون رعایت موازین اسلامی در صحنه اجتماع و دوشادوش مردان در همه امور شركت كردن، مفاسد بسیار دارد كه مجال شرحش نیست و بلكه از كثرت وضوح نیاز به شرح ندارد گذشته از اینكه به موازات آن، لطمه‌های فراوان به خانواده و تربیت اطفال و امور منزل وارد می‌شود.
خداوند متعال جامعه مسلمانان را از فتنه‌ها و مفاسدی كه بیشترش در اثر غرب‌گرایی و تقلید از كفار و اعمال و رفتار آنها حفظ فرماید و عفاف و حجاب و شخصیت ارزشمند اسلامی بانوان مسلمان را در حصن حصین ایمان و تعهد خودشان از هر گزند و خطری مصون بدارد و مردها را نیز در اظهار غیرت، شجاعت و صراحت عطا فرماید و بر دانشجویان متعهد مسلمان است كه مثل سایر مطالب كه موكدا از اولیای دانشگاه می‌خواهند مراعات تعالیم و ظواهر اسلامی را بخواهند كه هم دانشجویان در معرض محرمات قرار نگیرند و هم دانشگاه از یك جریان‌های ضد ارزشی و مفاسد مصون بماند. (آیت الله گلپایگانی)


امر مربوطه به خود فرد است اگر بیم افتادن به گناه نداشته باشد اشكال ندارد. (آیت الله سیستانی)
در مواردی كه امكان جداسازی هست باید این كار صورت پذیرد و در مواردی كه این كار امكان پذیر نیست بر پسران و دختران لازم است كه از خودآرایی و تحریك دیگران جدا بپرهیزند. (آیت الله مکارم شیرازی)

استحمام و تعویض معلولین ذهنی در موارد ذیل توسط مددیار زن چه حکمی دارد؟(تا چه سنی مجاز است)- معلولین ذهنی شدید- معلولین ذهنی خیلی شدید

در صورت وجود مماثل، ائ انجام دهد و تا حد امکان از نگاه به عورت او پرهیز کند و از دستکش استفاده نماید و اگر مماثل امکان نداشته باشد غیر مماثل در حال ضرورت به همین ترتیب که گفته شد عمل نماید.
باید استحمام توسط هم جنس باشد. (آیت الله سبحانی)

چنانچه تفاوت بین زن و مرد و تشخیص و تمییز محاسن زن را می دهد جایز نیست. (آیت الله گلپایگانی)
لازم است این کار بوسیله هم جنس صورت گیرد . با دستکش و بدون نگاه کردن به عورت صرت گیرد (آیت الله نوری همدانی)


استفاده از موسیقی به عنوان شیوه درمانی تخلیه هیجان و مهار غریزه جنسی در معلولین ذهنی به علت عدم پاسخگویی برخی از آنها به دارو چه حکمی دارد؟

  در صورت ضرورت منعی ندارد.

اگر دارویی منحصر باشد اشکال ندارد.

چنانچه ذهن اطفال ممیز باشد ترک نمایند.

جایز نیست مگر آنکه راهی غیر از این نباشدمنابع: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی
سایت رسمی آیت الله نوری همدانی
سایت بهزیستی
سایت بهزیستی کشور

 گردآوری و ویرایش: سامان سوهانیان
پایگاه تخصصی حجاب و عفاف

نوع مطلب : پاسخ به مسائل شرعی حجاب، 
برچسب ها : مکارم شیرازی، حضرت خامنه ای، آیت الله العظمی سیستانی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله سید محمد علی شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی،


سایر موضوعات
انتخاب زبان وبلاگ
العربی English l French l

امروز :
طراح قالب و مدیر وبلاگ
سامان سوهانیان

شماره تماس: 09361861996

پایگاه تخصصی حجاب و عفاف
عضویت در خبرنامه
نام و ایمیل خود را وارد نمایید:
با عضویت در خبرنامه پایگاه تخصصی عفاف و حجاب از به روز رسانی های ما مطلع شوید و بیشتر با ما در ارتباط باشید
جنبش های وبلاگی
نظرسنجی
بهترین راه حل مسئله ی بدحجابی را چه می دانید؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
لوگوهای وبلاگ
با قرار دادن لوگوی ما در سایت یا وبلاگ خود از ما حمایت کنید